Kế toán cần chuẩn bị những gì khi quyết toán thuế năm 2020 ?

Năm 2020 đã kết thúc và đầu năm 2021 là thời điểm để các doanh nghiệp chuẩn bị công tác quyết toán thuế năm 2020. Kế toán viên của doanh nghiệp phải làm đầy đủ các thủ tục hạch toán, quyết toán sao cho hoàn chỉnh để có thể tổng kết việc kinh doanh trong 1 năm vừa qua. Vậy, những công việc kế toán viên cần chuẩn bị để thực hiện công việc này một cách hiệu quả và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp là gì? Đại lý thuế TASCO sẽ cung cấp thông tin trong bài viết dưới đây.

Để thực hiện quyết toán thuế năm 2020, doanh nghiệp cần chuẩn bị các bước sau:

1. Kiểm tra hồ sơ khai thuế:

Việc kiểm tra lại hồ sơ khai thuế GTGT là một trong những bước rất quan trọng trước khi thực hiện quyết toán thuế. Kế toán doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:

+ So sánh, kiểm tra hóa đơn mua vào, bán ra và tờ khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý.

+ Đối chiếu số thuế GTGT trên tờ khai thuế và số thuế GTGT phản ánh trên sổ kế toán.

+ Rà soát lại các thông tin trên hóa đơn GTGT mua vào, bán ra và ghi chú lại các hóa đơn có sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời.

+ Kiểm tra thời hạn thanh toán trên hợp đồng với chứng từ thanh toán thực tế.

2. Kiểm tra thuế TNCN:

Việc kiểm tra thuế TNCN giúp doanh nghiệp đánh giá được chi phí tiền lương cũng như thuế TNCN của từng nhân viên đã tính đúng theo quy định chưa, có xảy ra sai sót gì không. Cụ thể, kế toán cần thực hiện:

+ Rà soát lại hợp đồng lao động của từng nhân viên

+ Rà soát lại phụ lục hợp đồng lao động nếu có

+ Rà soát lại hồ sơ đăng ký người phụ thuộc của từng nhân viên

+ Kiểm tra lại bảng lương kèm bảng chấm công đã khớp các mục về tiền lương cơ bản, phụ cấp, bảo hiểm… theo đúng hợp đồng lao động chưa.

+ Tính toán lại các khoản thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh… để xem đã khớp đúng với tờ khai thuế TNCN hàng quý và lên tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm.

3. Kiểm tra lại toàn bộ hợp đồng kinh tế, chứng từ liên quan đến hóa đơn mua vào và bán ra:

Đối chiếu với chứng từ đầu ra:

+ Đối với kinh doanh thương mại: Thực hiện rà soát toàn bộ hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng, biên bản giao hàng, … liên quan đến hóa đơn bán ra.

+ Đối với hoạt động xây dựng: Rà soát các hợp đồng kinh tế, dự toán công trình, biên bản nghiệm thu… liên quan đến hóa đơn bán ra.

Đối chiếu chứng từ đầu vào:

+ Đối với kinh doanh thương mại: Rà soát các hợp đồng kinh tế, biên bản nhận hàng, thanh lý hợp đồng… liên quan đến hóa đơn mua vào.

+ Đối với hoạt động xây dựng: Rà soát toàn bộ hợp đồng kinh tế, hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu… liên quan đến hóa đơn mua vào.

4. Rà soát toàn bộ chi phí tính vào chi phí được trừ, khi tính thuế TNDN:

+ Thực hiện kiểm tra bảng tính giá thành đã phù hợp với định mức tính giá thành hay chưa.

+ Rà soát bảng kê xác định giá vốn.

+ Kiểm tra chi phí lãi vay vốn đã hợp lý chưa, các chi phí chênh lệch tỷ giá (nếu có) và các chi phí về tiền lương, tiền công, phụ cấp.

+ Kiểm tra lại chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí khác… đã đúng theo quy định của pháp luật hay chưa, các chi phí khống chế chi đã hợp lý chưa.

+ Rà soát số dư các tài khoản 131, 331, 152, 156,…

Những điều kế toán cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

5. Chuẩn bị hồ sơ trước khi quyết toán thuế: 
Kế toán doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ trước khi quyết toán thuế:

+ Giấy phép kinh doanh, các lần thay đổi bản gốc và bản photo.

+ Quy chế tài chính doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Photo tờ khai thuế 12 tháng của năm quyết toán

+ Tập hợp sổ sách gồm: Sổ cái các tài khoản, bảng tổng hợp nhập xuất tồn, bảng tổng hợp công nợ, bảng tính giá thành,… bằng file cứng lẫn file mềm excel.

+ Bản photo kết luận thanh tra, kiểm tra của những lần quyết toán thuế trước đó.

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế


Tin tức mới nhất:

Mức nộp và hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài, thời hạn nộp lệ phí môn bài 

Các loại tờ khai thuế phải nộp và thời hạn nộp các loại tờ khai này năm 2021 

Hướng dẫn:

Quyết toán thuế TNCN mới nhất

Quyết toán thuế TNDN mới nhất 


Cơ quan thuế sẽ kiểm tra doanh nghiệp những gì?

Kiểm tra thuế thì các mục thuế sẽ được ưu tiên kiểm tra, thường thì thứ tự như sau:

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế thu nhập cá nhân

– Các thuế khác ( thuế xuất, nhập khẩu, thuế TTĐB)

Các nhân viên cơ quan thuế sẽ đi thành từng tốp 2-3 người hoặc nhiều hơn nữa tùy theo khối lượng công việc. Mỗi người họ sẽ kiểm tra từng mục thuế khác nhau nên nếu bạn không muốn bị quay vòng vòng một lúc bởi hàng tá câu hỏi của họ, bạn nên sắp xếp lịch trước để không rơi vào tình huống bị động.

1. Thuế giá trị gia tăng

– Thường được bắt đầu bằng công đoạn kiểm tra hoá đơn theo báo cáo thuế. Do vậy bạn cần sắp xếp hóa đơn GTGT đầu ra đầu vào bản gốc kèm theo các tờ khai.

– Cần phải kiểm tra lại tất cả các hóa đơn đã kê khai nhưng có vấn đề photo ra một bản, lập bảng kê để riêng ra.

– Các hóa đơn bị mất bản gốc, chỉ có bản photo cần chuẩn bị kèm theo các công văn báo mất đã gửi cơ quan thuế.

– Các hóa đơn đầu ra hủy cần pho to kèm với biên bản hủy để riêng ra.

– Các hoá đơn mua hàng có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng trở lên bạn nên có bản sao chứng từ thanh toán kèm theo để đỡ mất công mỗi lần cán bộ thuế hỏi lại phải đi tìm trong đống sổ phụ ngân hàng.

– Nhân viên thuế thường sẽ đòi 1 file excel tổng hợp tất cả các báo cáo thuế cho họ. Nên tốt nhất mình lập sẵn một file excel tổng hợp đó khi họ cần cung cấp được luôn.

2. Thuế Thu nhập cá nhân

Các hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị:

– Hợp đồng lao động (để xem xét việc trả lương Gross hay là lương Net).

– Bảng lương và các chứng từ thanh toán lương kèm sẵn một file excel tổng hợp loại thuế này chuyển cho họ.

– Thẻ lương nhân viên.

– Các biên lai khấu trừ thuế cho các lao động không ký hợp đồng.

– Các chứng từ liên quan đến đăng ký giảm trừ gia cảnh, giấy chứng nhận người phụ thuộc không có thu nhập, các bản sao giấy khai sinh. . .

– Bản sao công chứng hộ chiếu, visa của các cá nhân người nước ngoài.

– Các ủy quyền quyết toán thuế của các lao động quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

– Các giấy tờ khác liên quan.

3. Thuế Xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu

Dành cho những doanh nghiệp chuẩn bị quyết toán thuế xuất nhập khẩu. Những loại thuế này liên quan đến các hợp đồng kinh tế với các đối tác nước ngoài, do vậy hồ sơ chuẩn bị cần phải để ý đến việc dịch thuật các tài liệu là tiếng Anh để tránh việc thuế hạch sách bắt đi dịch lúc đó rất mất thời gian.

Hồ sơ chuẩn bị để cán bộ thuế kiểm tra bao gồm:

– Các hợp đồng ngoại bản Tiếng Anh và tiếng Việt, nếu có dịch công chứng là tốt nhất.

– Hồ sơ tài liệu liên quan đến các mặt hàng xuất nhập khẩu như: CO, Quanlity,. . .

– Tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu.

– Chứng từ nộp thuế

– Chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng (photo)

– Các tài liệu khác có liên quan.

 4. Thuế tiêu thụ đặc biệt

Dành cho những doanh nghiệp chuẩn bị quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế này thường là các cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc nhập khẩu các mặt hàng chịu thuế TTĐB. Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Các chứng minh thuế TTĐB đã nộp ở khâu trước để khấu trừ ở khâu tại doanh nghiệp đối với đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế

– Các tờ khai nộp thuế, biên lai nộp thuế ở khâu nhập khẩu và bán hàng trong nước

– Tổng hợp doanh số hàng hóa tiêu thụ đặc biệt bán ra

– Các giấy tờ tài liệu khác có liên qua

 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN là loại thuế mà liên quan đến toàn bộ hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp, nên hồ sơ của loại thuế này chính là toàn bộ sổ sách kế toán, tài liệu kế toán của doanh nghiệp.

Ngoài các hồ sơ tài liệu đã chuẩn bị cho các loại thuế trên, thì bộ hồ sơ thuế TNDN cần chuẩn bị:

– Sổ sách kế toán đã in, ký, đóng dấu của doanh nghiệp…

– Chứng từ photo kẹp với phiếu chi, phiếu thu, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu kế toán.

– Bảng tính giá thành dịch vụ, hàng hóa gia công sản xuất

– Hợp đồng mua bán

– Hồ sơ tài sản cố định

– Hồ sơ ngân hàng

– Các quyết định lương, quyết định khấu hao, quyết định thôi khấu hao

– Bảng tính khấu hao, bảng phân bổ chi phí, bảng phân bổ doanh thu

– Biên bản hủy hàng hỏng, biên bản kiêm kê kho, biên bản kiểm kê quỹ, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành…

– Tờ trình về các công việc, kế hoạch chi tiêu năm…

– Đối chiếu công nợ, xác nhận số dư ngân hàng, các quyết định xử lý công nợ, công văn đòi nợ từng lần

– Hồ sơ pháp lý công ty.


Xem thêm:

Cách tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh năm 2021 

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Quản lý thuế đối với người nộp thuế tạm ngưng kinh doanh 


TASCO - ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ 

☎Hotline: 0854862446 – 0975480868 (zalo)

?Website: dailythuetasco.com 

hoặc dichvutuvandoanhnghiep.vn

? Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng