Hạn chót quyết toán thuế TNCN đang đến gần: NLĐ cần nắm những vấn đề sau

  • 24/03/2021
  • 168

NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công có nghĩa vụ phải nộp thuế TNCN và khai quyết toán thuế TNCN cá nhân theo quy định của pháp luật; sau đây là những thông tin quan trọng mà người lao động cần biết và nắm rõ về khai quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2020.

1. Về hạn chót quyết toán thuế năm TNCN:

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Riêng đối với trường hợp người lao động có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn ( theo Khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

* Trường hợp đặc biệt: Lùi thời hạn quyết toán thuế TNCN kỳ tính thuế năm 2020 đến ngày 4/5/2021 vì ngày cuối cùng của tháng thứ 4 trùng với ngày nghỉ lễ.

Chi tiết xem tại: Lùi thời hạn quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với Cơ quan Thuế đến tháng 5/2021

- Đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 hoặc ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

(Ảnh minh họa)


2. Trường hợp phải khai quyết toán

Theo điểm d.3 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì NLĐ có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo phải khai quyết toán thuế TNCN, trừ các trường hợp sau:

- NLĐ có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống;

- NLĐ có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

- NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;

- NLĐ được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.


3. Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì người lao động cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, người lao động trả thu nhập, cụ thể như sau:

- Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, người lao động trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp người lao động là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì người lao động được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

- Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, người lao động trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập người lao động theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu hoàn thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.


4. Trường hợp người lao động được hoàn thuế TNCN đã nộp:

Theo quy định tại Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì người lao động được hoàn thuế thu nhập người lao động trong các trường hợp sau đây:

(1) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

(2) Người lao động đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

(3) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp trên áp dụng đối với những người lao động đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa)


5. Trường hợp được yêu cầu doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì trường hợp người lao động đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế nhưng không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thì có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế theo quy định. Cụ thể:

- Đối với người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: người lao động có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

- Đối với người lao động ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho người lao động một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.


Một số tin tức liên quan: 


Trên đây là một số thông tin mà người có nghĩa vụ nộp và khai thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2020 cần biết và nắm rõ để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật để tránh tình trạng bị truy thu thuế TNCN. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến Đại lý thuế TASCO theo những cách thức dưới đây để được tư vấn trực tiếp. 


TASCO - ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ 

 Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

 Website: dailythuetasco.com hoặc dichvutuvandoanhnghiep.vn

 Email:  lienhe.dailythuetasco@gmail.com

Bình luận