Thuế TNDN tạm nộp 3 quý không được thấp hơn 75% số thuế quyết toán năm

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là khoản thuế thu trực tiếp hằng năm của doanh nghiệp và được tính dựa trên thu nhập tính thuế của doanh nghiệp.Thuế TNDN tạm nộp là khoản tiền thuế doanh nghiệp đóng tạm thời hàng quý dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi nộp quyết toán thuế. Số thuế tạm nộp quy định là bao nhiêu? Kính mời quý doanh nhân tham khảo trong bài viết dưới đây. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) là khoản thuế thu trực tiếp hằng năm của doanh nghiệp và được tính dựa trên thu nhập tính thuế của doanh nghiệp.

Thuế TNDN tạm nộp là khoản tiền thuế doanh nghiệp đóng tạm thời hàng quý dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi nộp quyết toán thuế.

Từ ngày 05/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Trong đó, có quy định mới về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Công văn số 5189/TCT-CS ngày 7/12/2020 của Tổng cục thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Quy định mới về thuế TNDN tạm nộp theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

- Sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế TNDN quý, theo đó, tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021.

- Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế TNDN phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp theo sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước (Điểm b Khoản 6 Điều 6).

Quy định trước đây về thuế TNDN tạm nộp:

Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định trường hợp tổng số 4 lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số thuế quyết toán.

Quy định về thuế TNDN tạm nộp năm 2021

 Kết luận: Căn cứ vào quy định này, doanh nghiệp phải nộp tổng số thuế TNDN tạm nộp của 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế phải nộp theo quyết toán thuế TNDN năm. Nếu nộp thiếu, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp thuế còn thiếu.

Nếu người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng, cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách theo tiến độ thì tạm nộp thuế TNDN theo quý với tỷ lệ 1%/ số tiền thu được.

Trong đó, người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý gồm cả phân tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính và được trừ số thuế đã tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán thuế năm.


Xem thêm các bài viết khác về thuế TNDN:

>>> Nghị định 126/2020/NĐ-CP 

>>> Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 

>>> Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN 

>>> 12 khoản thu nhập miễn thuế TNDN hiện nay 


TASCO - ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

☎ Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

? Trụ sở: 83/19 Đào Tông Nguyên, KP7, Thị trấn Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM

? Website: dailythuetasco.com hoặc dichvutuvandoanhnghiep.vn

? Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng