Miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp thành lập năm 2021

  • 28/12/2020
  • 1072

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Dưới đây là một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định mới nhất hiện hành, Đại lý thuế TASCO kính mời quý doanh nhân tham khảo:

    Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) áp dụng miễn lệ phí môn bài cho các công ty, doanh nghiệp thành lập từ ngày 25/02/2020 từ thời điểm nghị định này có hiệu lực. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài như sau:

+  Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Kết luận: Đối với doanh nghiệp thành lập trong năm 2021 sẽ được miễn lệ phí môn bài của cả năm 2021, vì vậy, nếu có ý tưởng và muốn bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, quý doanh nhân hãy liên hệ đến Đại lý thuế TASCO để được tư vấn và thành lập doanh nghiệp trong năm 2021.


 Thời gian kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai:

Người nộp lệ phí môn bài mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 1 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập.

 Ngoài ra, có một trường hợp không phải khai lệ phí môn bài:

Theo khoản 3 điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải kê khai lệ phí môn bài. Theo đó, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp.

Đây là một trong những quy định đáng chú ý của Nghị định 22, quy định này giúp cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán bớt được thủ tục và tiết kiệm thời gian.

Đối với những tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh còn lại phải kê khai lệ phí môn bài theo quy định.


Xem thêm: Cách tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2021. 

Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài


Nếu quý khách hàng có những thắc mắc về quy định, chính sách về các loại thuế, vui lòng liên hệ đến Đại lý thuế TASCO theo những cách thức sau để được tư vấn trực tiếp và miễn phí và sử dụng dịch vụ tại TASCO:

TASCO - ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

 Hotline: 0854862446 – 0975480868 (zalo)

 Website: dailythuetasco.com hoặc dichvutuvandoanhnghiep.vn

 Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

 

Bình luận