HOÁ ĐƠN KHÔNG CHỊU THUẾ CÓ PHẢI KÊ KHAI KHÔNG?

Nhiều người thắc mắc hoá đơn không chịu thuế có phải kê khai không? bài viết dưới đây sẽ giúp bạn và doanh nghiệp giải đáp chi tiết vấn đề này.

 

1)  bên mua có phải kê khai hoá đơn không chịu thuế?

căn cứ theo công văn 4943/TCT-CS ngày 10/11-2014 của tổng cục thuế:

Việc kê khai các hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT:

Các hoá đơn của hành hoá dihcj vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không phải kê khai trên bảng kê hoá đơn, chúng từ hàng hoá, dịch vụ mua voà theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014. 

Như vậy: Hoá đơn không chịu thuế GTGT không kê khai đầu vào (bên mua).

2)  bên bán kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT như thế nào? 

- kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu [26] - hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT.

II    hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ 
1   hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT  [26] 000.000  
2 hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) [27]   [28]                     
a Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]      
b

 Hành hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

[30]   [31]   
c

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuê suất 10%

[32]   [33]        
d Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a]      
3

Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra 

([34]=[26] + [27]; [35] = [28])

[34]   [35]  

 

lưu ý: các bạn lưu ý đâu là hoá đơn không chịu thuế đâu là hoá đơn thuế xuất 0% và hoá đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

(theo: ketoanthienung.net) 

 

 

 

Xem thêm các dịch vụ khác tại TASCO: 

1. Dịch vụ cung cấp phần mềm kế toán

2. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh trọn gói

3. Dịch vụ kế toán trọn gói

4. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Tasco - Đại lý thuế chịu trách nhiệm cao nhất mọi dịch vụ

        Tasco - Trao niềm tin - Nhận giá trị

 Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

 Website: dailythuetasco.com hoặc dichvutuvandoanhnghiep.vn

 Email:  lienhe.dailythuetasco@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng