5 mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất

  • 30/11/2020
  • 35

Nghị định 122/2020/NĐ-CP vừa được ban hành, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2020. Trong nghị định mới này có ban hành 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới. Sau đây, Đại lý Thuế TASCO xin thông tin đến quý doanh nhân về 05 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới này.

 

 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 Doanh nghiệp tư nhân là gì ?

- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

- Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

 

 

 Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân bản đầy đủ

 

 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

 Công ty TNHH một thành viên

- Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu ( sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

 

 

 Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên bản đầy đủ

 

 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

 Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50 người. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

- Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên bản đầy đủ

 

 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

 Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó :

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân ; Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp pháp luật quy định điều kiện chuyển nhượng hoặc cấm chuyển nhượng.

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

 

 Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần bản đầy đủ

 

 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

 Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

- Phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung ( thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ công ty.

- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh bản đầy đủ

 

 

 Mọi thắc mắc liên hệ ngay ĐẠI LÝ THUẾ TASCO để được tư vấn miễn phí 24/7 về tất cả vấn đề liên quan.

 


TASCO - ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

Hotline: 0854862446 – 0975480868 (zalo)

Website: dailythuetasco.com hoặc dichvutuvandoanhnghiep.vn

Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com


Bình luận