HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2020

Trong những tháng đầu năm chính là thời điểm khai quyết toán thuế TNDN của năm trước đó. Để biết rõ về thời hạn nộp, nơi nộp tờ khai quyết toán thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN gồm những gì? Đại lý Thuế TASCO sẽ cung cấp thông tin về những vấn đề trên trong bài viết dưới đây.

HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2020.

Căn cứ pháp luật: Thông tư 156/2013/TT-BTC

                                Thông tư 151/2014/TT-BTC

I, Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN.

A picture containing table

Description automatically generated

- Báo cáo tài chính năm.

- Các phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế (nếu có) như:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.

+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

+ Các phụ lục về ưu đãi về thuế TNDN (nếu có) như 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN…

*** Một số trường hợp cần lưu ý:

1.Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì khai quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN (ban hành kèm thông tư 151).

Nếu các doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ mà không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì thực hiện kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN, và không phải khai quyết toán năm.

Chú ý: Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, không có nghĩa là cũng kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu (Đây là giành cho đơn vị sự nghiệp) -> Các bạn muốn tính theo tỷ lệ % trên doanh thu thì phải làm công văn gửi lên thuế xin ý kiến, nếu đồng ý thì mới được làm nhé.

2. Nếu DN có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính thì:

- Nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và Cơ quan Thuế

- DN tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và chi nhánh hạch toán phụ thuộc, để lập chứng từ nộp thuế TNDN cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

- Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

- Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

b) Quyết toán thuế

- DN khai quyết toán thuế TNDN tại nơi đóng trụ sở chính:

Số thuế TNDN còn phải nộp = Số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán ( - ) Số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

- Số thuế TNDN còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.

II.  Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm:

- Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- Nếu DN có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

- Nếu DN có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. DN có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm:

- Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính theo điểm đ, khoản 3 Điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định.

Trường hợp DN chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động:

- Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ:

- DN phải làm văn bản đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn).

- Thời gian gia hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Trên đây là những thông tin về đối tượng nộp thuế và mức thuế suất TNDN theo quy định mới nhất hiện hành. Nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc về thuế TNDN và các loại thuế khác (GTGT, TNCN,…), vui lòng liên hệ đến Đại lý Thuế TASCO theo những cách thức dưới đây để được tư vấn miễn phí.

 

 

TASCO - ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ. 

📞Hotline: 0854862446 – 0975480868 (zalo)

🌎Website: dailythuetasco.com hoặc dichvutuvandoanhnghiep.vn

📧Email: cskh.dailythuetasco@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng