Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu

Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, bài viết này của TASCO sẽ thông tin cụ thể hơn đến quý khách hàng các quy định mới trên

1. Tăng mức lương tối thiểu các vùng:

1.1. Tăng mức lương tối thiểu theo tháng:

         ▶ Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.

         ▶ Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.

         ▶ Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.

         ▶ Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

   👉 Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. 

          ✔  Bảng tóm tắt lương tối thiểu vùng mới nhất (áp dụng từ 01/07/2022):

Vùng Mức lương tối thiểu
Vùng I 4.680.000 đồng/tháng
Vùng II 4.160.000 đồng/tháng
Vùng III 3.640.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.250.000 đồng/tháng

 

1.2. Tăng mức lương tối thiểu theo giờ:

       ✔ Về mức lương tối thiểu giờ, quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng:

Vùng Mức lương tối thiểu
Vùng I 22.500 đồng/giờ
Vùng II 20.000 đồng/giờ
Vùng III 17.500 đồng/giờ
Vùng IV 15.600 đồng/giờ

       ✔ Đây là quy định mới triển khai quy định của Bộ luật Lao động 2019 về lương tối thiểu giờ.

       ✔ Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo Bộ luật Lao động.

       ✔ Theo đó, mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

       ✔ Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. 

2. Thay đổi địa bàn áp dụng theo vùng:

       Vùng I: 

             ➥ Bổ sung thành phố Thủ Đức do gộp từ Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trước đây.

       Địa bàn chuyển từ vùng II lên vùng I:

             ➥ Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh);

             ➥ Huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai).

       Địa bàn chuyển từ vùng III lên vùng II:

             ➥ Thị xã Quảng Yên, Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh);

             ➥ Thành phố Hoà Bình và huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình);

             ➥ Thành phố Vinh, thị xã Cửa lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An);

             ➥ Thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh);

             ➥ Thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long);

             ➥ Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

       Địa bàn chuyển từ vùng IV lên vùng III:

             ➥ Huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh);

             ➥ Huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn và các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An);

             ➥ Huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long);

             ➥ Huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu).

3. Thời hạn thi hành:

     Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

TÓM TẮT MỨC LƯƠNG  TỐI THIỂU VÙNG MỚI NHẤT HIỆU LỰC TỪ 01/07/2022

THEO NGHỊ ĐỊNH 38/2022/NĐ-CP:

mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2022

mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2022

mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2022