Hướng dẫn kê khai và nộp thuế khoán năm 2023 cho hộ và cá nhân kinh doanh

Hộ và cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế cần phải nắm rõ quy định về khai nộp thuế theo quy định để nộp đúng thời hạn, không bị xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết này của TASCO sẽ giúp quý khách hàng hiểu và nắm rõ hơn các quy định trên để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật

1. Về việc đăng ký thuế:

      ◼️ Hộ và cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa và dịch vụ cần phải đăng ký thuế, cấp mã số thuế để có thể nộp và kê khai thuế.

      ◼️ Thời hạn đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu.

      ◼️ Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì HKD cần phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi tren Giấy chứng nhận đăng ký HKD.

      ◼️ Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

           ➩ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT;

           ➩ Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 (nếu có);

           ➩ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký HKD (nếu có);

           ➩ Bản sao thẻ CCCD/CMND đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam;

           ➩ Bản sao Hộ chiếu đối với cá nhân cố quốc tịch nước ngoài hoặc cá nhân có quốc tịch Việt Nam nhưng sống ở nước ngoài.

2. Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài:

2.1. Trường hợp được miễn lệ phí môn bài:

     ◆ HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống;

     ◆ HKD không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;

     ◆ HKD mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên.

2.2. Mức thu lệ phí môn bài:

Doanh thu Lệ phí phải đóng
Trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm

2.3. Căn cứ xác định doanh thu:

   ➢ Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2022 từ các nguồn, các địa điểm để làm căn cứ tính lệ phí môn bài phải nộp của năm 2023 và thông báo đến HKD.

   ➢ Đối với HKD đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài căn cứ theo cơ sở SXKD cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

2.4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài:

        🌟 Chậm nhất là ngày 30/01/2023;

        🌟 Trường hợp hộ và cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại hoặc mới bắt đầu sản xuất, kinh doanh thì:

               ➜ Hoạt động trong 06 tháng đầu năm thì chậm nhất là ngày 30/07/2023;

               ➜ Hoạt động trong 06 tháng cuối năm thì chậm nhất là ngày 30/01/2024.

3. Hướng dẫn nộp thuế khoán:

3.1. Nguyên tắc khai thuế khoán:

     ◆ Hộ và cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán là hộ và cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp HKD thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh (cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định như kinh doanh lưu động, cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân,…).

     ◆ Hộ khoán có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Lưu ý:  - Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh.

             - Hộ khoán khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính do CQT cung cấp từ ngày 20/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

3.2. Hồ sơ khai thuế khoán:

   ➕ Tờ khai Mẫu số 01/CNKD;

   ➕ Đối với hộ khoán đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh thì hồ sơ khai thuế bao gồm:

        ➢ Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC;

        ➢ Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;

        ➢ Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

        ➢ Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp;...

3.3. Nộp hồ sơ khai thuế khoán:

      ◼️ Đối với hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn địng trong năm thì nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm mẫu số 01/CNKD đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2022.

      ◼️ Riêng trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh (bao gồm cả hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì nộp tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

      ◼️ Đối với hộ khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

3.4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán:

           ◊ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng;

           ◊ Đối với hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có  thay đổi hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo;

           ◊ Trường hợp hộ khoán có sử dụng hóa đơn cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

3.5. Hướng dẫn nộp thuế khoán:

    ► Hộ khoán nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

    ► Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế được gửi đến hộ khoán chậm nhất là ngày 20/01/2023 đối với hộ ổn định từ đầu năm, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm và hộ có biến động trong năm.

    ► Trường hợp hộ ổn định đầu năm sẽ được cơ quan thuế gửi Thông báo nộp tiền kèm theo Bảng công khai danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng.

    ► Trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thì không gửi Bảng công khai danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng, hộ khoán truy cập vào Cổng thông tin của cơ quan thuế để tra cứu, đối chiếu, có ý kiến đối với Bảng công khai nêu trên.

    ► Sau khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, hộ khoán được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định hộ khoán đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp hộ khoán nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì được nhận chứng từ thu thuế từ tổ chức ủy nhiệm thu.

    ► Hộ khoán có thể nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng.

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                 Dịch vụ đại lý thuế

                 Dịch vụ kế toán trọn gói

                 Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                 Dịch vụ lập báo cáo tài chính

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TASCO

Địa chỉ: 39 Đường N8 KDC Jamona City Quận 7, TPHCM

Hotline: 0975.48.08.68 (Zalo) – 085.486.2446

Email: lienhe@dailythuetasco.com

Website: https://dailythuetasco.com/

Facebook: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

Zalo OA: https://zalo.me/61953192489762962

Google Maps: https://g.page/r/CYHyfLDA7EPJEBA

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CjA36vio0ol/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Cộng đồng Zalo: https://zalo.me/g/fbkqgl233


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng