Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, có cần đăng ký lại giấy phép kinh doanh không?

Bạn muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty của mình, bạn thắc mắc liệu có cần đăng ký lại giấy phép kinh doanh khi thay đổi ngành nghề không? Nếu tiếp tục kinh doanh mà không thay đổi ngành nghề kinh doanh thì có sao ko? Trong bài viết dưới đây Tasco sẽ giải đáp những thắc mắc trên của bạn nhé!!

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, có cần đăng ký lại giấy phép kinh doanh không?

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, có cần đăng ký lại giấy phép kinh doanh không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép các doanh nghiệp tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh đó trước khi tiến hành kinh doanh thì mới được xem là không vi phạm pháp luật.

Tại Luật Doanh nghiệp 2020 cũng không quy định bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký kê khai ngành nghề với Sở kế hoạch đầu trước khi tiến hành kinh doanh ngành nghề đó.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh thì phải thực hiện việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, theo khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp không quy định doanh nghiệp phải đăng ký lại giấy phép kinh doanh khi thay đổi ngành nghề kinh doanh mà theo quy định trên, doanh nghiệp chịu trách thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung về ngành, nghề kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Doanh nghiệp sẽ bị phạt hành chính nếu không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đúng thời hạn.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh mà không thông báo bị xử lý thế nào?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh mà không thông báo bị xử lý thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Vi phạm về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 01 ngày đến 10 ngày.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 11 ngày đến 30 ngày.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 31 ngày đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 91 ngày trở lên.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa thông báo thay đổi theo quy định;

b) Buộc gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Như vậy, với việc quá thời hạn mà doanh nghiệp chưa thực hiện việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh thì có thể bị phạt lên đến 20 triệu đồng, nếu doanh nghiệp không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị buộc phải khắc phục hậu quả dưới hình thức buộc gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp vi phạm về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Những trường hợp không được thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh?

Những trường hợp không được thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh?

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Doanh nghiệp được tiếp tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi nào?

Theo khoản 2 Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ được tiếp tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi:

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều này về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Quý khách hàng đừng lo lắng, việc gì khó đã có TASCO lo, TASCO đề ra giải pháp toàn diện cho quý doanh nghiệp “ Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh”, chúng tôi sẽ giúp bạn san sẻ âu lo, giảm đi gánh nặng pháp lý.

 

Sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại TASCO, quý doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích gì?

TASCO sẽ thay doanh nghiệp làm tất cả các hồ sơ, thủ tục, thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như:

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi tên doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi địa chỉ công ty

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi giám đốc (thay đổi đại diện pháp luật)

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Tăng vốn điều lệ,  giảm vốn điều lệ công ty

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn trong nước và cho nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Tư vấn các vấn đề thay đổi liên quan đến thuế, đặt in hóa đơn,...

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi các thông tin trên hợp đồng sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể;

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi giấy phép kinh doanh liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu..v.v..

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Thay đổi các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, Giấy phép PCCC, Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề, Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học, Giấy chứng nhận hoạt động xoa bóp (massage, xông hơi), Giấy chứng nhận hoạt động trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục như: mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ...v.v...

 

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ được TASCO thực hiện nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm nhất vì TASCO luôn thực hiện công việc theo phương châm “ Tận tâm, Trách nhiệm, Chuyên nghiệp”.

 Điều đó giúp cho doanh nghiệp bạn tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí tập trung cho công việc kinh doanh của công ty. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và gửi đến cho bạn ký, việc còn lại của bạn chỉ là chờ đợi đến khi có kết quả. Mọi việc đã có TASCO lo!

 

🔥☎🔥Hãy liên hệ với TASCO qua hotline tư vấn miễn phí của TASCO: 0975480868 hoặc qua ZALO 0705955325 ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá dịch vụ!

 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gìĐại lý thuế TASCO tự hào là một tổ chức được sáng lập và dẫn dắt bởi những CEO có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế - Tài chính tại các công ty đa quốc gia cùng với đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, luôn cập nhật kiến thức thường xuyên và làm việc với phương châm "TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM - CHUYÊN NGHIỆP" đảm bảo cung cấp cho quý doanh nhân các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thuế uy tín và chuyên nghiệp nhất. Bên cạnh đó, TASCO luôn đặt lợi ích của quý doanh nhân lên trên hết. Hơn ai hết, TASCO thấu hiểu khách hàng khi mới ra kinh doanh phải đầu tư khá nhiều chi phí. Vì vậy TASCO luôn hỗ trợ khách hàng giảm tối đa chi phí để vận hành doanh nghiệp bền vững.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ đại lý thuế

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ kế toán trọn gói

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ lập báo cáo tài chính

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ hoá đơn điện tử

Những thắc mắc khách hàng thường gặp

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TASCO

Trụ sở: 39 đường N8 Jamona City Đào Trí Q7 Hồ Chí Minh.
Chi nhánh 1: 17 Huỳnh Thúc Kháng, P. Hàm Tiến, Tp Phan Thiết, Bình Thuận.

Hotline: 0975.48.08.68 (Zalo) – 085.486.2446

Email: lienhe@dailythuetasco.com

Website: https://dailythuetasco.com/

Facebook: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

Zalo OA: https://zalo.me/61953192489762962

Google Maps: https://g.page/r/CYHyfLDA7EPJEBA

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CjA36vio0ol/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Cộng đồng Zalo: https://zalo


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng