Chính sách mới về VAT năm 2024 có gì mới?

Chính sách mới về VAT năm 2024 có gì mới? năm 2024 tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích nền kinh tế. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về những thay đổi quan trọng trong chính sách VAT mới, được quy định tại Nghị định 72/2024/NĐ-CP Chúng ta sẽ tìm hiểu về phạm vi áp dụng, mức giảm thuế, thời gian hiệu lực, cũng như tác động đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 

Tổng quan về chính sách giảm thuế VAT năm 2024

1. Tổng quan về chính sách giảm thuế VAT năm 2024

1.1 Cơ sở pháp lý của chính sách

Chính sách mới về VAT năm 2024 được xây dựng dựa trên hai văn bản pháp lý chính:

 • Nghị quyết 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội
 • Nghị định 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ

Hai văn bản này tạo nên khung pháp lý cho việc tiếp tục giảm thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024, kế thừa và phát triển từ các chính sách tương tự đã được áp dụng trong những năm gần đây.

1.2 Mục tiêu của chính sách

Chính sách mới về VAT năm 2024 nhằm đạt được các mục tiêu sau:

 • Kích thích tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 • Giảm gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng
 • Tạo động lực cho sản xuất kinh doanh

1.3 Thời gian áp dụng

Chính sách mới về VAT năm 2024 theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP có hiệu lực trong khoảng thời gian:

 • Bắt đầu: 01/07/2024
 • Kết thúc: 31/12/2024

Như vậy, chính sách này sẽ được áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2024, tiếp nối chính sách tương tự đã được thực hiện trong 6 tháng đầu năm.

2. Nội dung chính của Nghị định 72/2024/NĐ-CP

2.1 Phạm vi áp dụng

Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định phạm vi áp dụng giảm thuế VAT như sau:

Hàng hóa, dịch vụ được giảm: Hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm còn 8% trừ các loại hàng hóa, dịch vụ dưới đây:

 • Viễn thông, công nghệ thông tin
 • Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
 • Kinh doanh bất động sản
 • Sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than)
 • Sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
 • Sác sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

2.2 Mức giảm thuế

Nghị định quy định hai mức giảm thuế VAT như sau:

 1. Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp khấu trừ:
  • Mức thuế suất VAT áp dụng: 8% (giảm 2% so với mức 10% thông thường)
 1. Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu:
  • Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT

2.3 Cách thức áp dụng

Việc áp dụng mức giảm thuế VAT được thực hiện như sau:

 • Áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại
 • Đối với mặt hàng than khai thác bán ra, bao gồm cả trường hợp qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín, thuộc đối tượng được giảm thuế
 • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế VAT hoặc chịu thuế suất 5% theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, vẫn thực hiện theo quy định hiện hành và không được giảm thuế

3. Tác động của chính sách đến doanh nghiệp và người tiêu dùng

Tác động của chính sách đến doanh nghiệp và người tiêu dùng

3.1 Lợi ích cho doanh nghiệp

Chính sách mới về VAT năm 2024 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

 1. Giảm chi phí đầu vào:
  • Doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc giảm thuế VAT đầu vào khi mua hàng hóa, dịch vụ
  • Giúp giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh
 1. Tăng doanh số bán hàng:
  • Giá bán có thể giảm, kích thích nhu cầu tiêu dùng
  • Doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị phần
 1. Cải thiện dòng tiền:
  • Giảm số thuế VAT phải nộp, giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền
  • Tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất

3.2 Tác động đến người tiêu dùng

Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ chính sách này:

 1. Giảm giá hàng hóa, dịch vụ:
  • Nhiều mặt hàng có thể giảm giá do thuế VAT giảm
  • Tăng sức mua cho người tiêu dùng
 1. Kích thích tiêu dùng:
  • Giá cả hợp lý hơn khuyến khích người dân mua sắm
  • Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 1. Đa dạng hóa lựa chọn:
  • Doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, phát triển sản phẩm mới
  • Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn về hàng hóa, dịch vụ

3.3 Thách thức trong việc thực hiện

Bên cạnh những lợi ích, việc thực hiện chính sách này cũng đặt ra một số thách thức:

 1. Đối với doanh nghiệp:
  • Cần điều chỉnh hệ thống kế toán, hóa đơn để phù hợp với mức thuế mới
  • Đảm bảo tuân thủ đúng quy định về đối tượng và mức giảm thuế
 1. Đối với cơ quan thuế:
  • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo thực hiện đúng chính sách
  • Cần có hướng dẫn cụ thể, kịp thời cho doanh nghiệp
 1. Đối với người tiêu dùng:
  • Cần nâng cao nhận thức về chính sách để đảm bảo quyền lợi
  • Theo dõi giá cả thị trường để hưởng lợi từ chính sách giảm thuế

4. Hướng dẫn thực hiện cho doanh nghiệp

4.1 Cập nhật mẫu hóa đơn

Doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau để cập nhật mẫu hóa đơn:

 1. Kiểm tra mẫu hóa đơn hiện tại:
  • Nếu đã có mức thuế suất 8%: tiếp tục sử dụng
  • Nếu chưa có: tạo mẫu hóa đơn mới với mức thuế suất 8%
 1. Đối với mẫu hóa đơn một thuế suất:
  • Có thể tiếp tục sử dụng mẫu cũ hoặc tạo mẫu mới
  • Chọn mức thuế suất 8% khi lập hóa đơn
 1. Đối với mẫu hóa đơn nhiều thuế suất:
  • Nếu đã có mức 8%: tiếp tục sử dụng
  • Nếu chưa có: tạo mẫu mới, chương trình sẽ tự động bổ sung mức 8%

4.2 Quy trình lập và phát hành hóa đơn

Quy trình lập và phát hành hóa đơn với mức thuế VAT mới như sau:

 1. Lựa chọn mẫu hóa đơn phù hợp
 2. Nhập thông tin hàng hóa, dịch vụ
 3. Chọn mức thuế suất 8% cho các mặt hàng được giảm thuế
 4. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi phát hành
 5. Thực hiện phát hành hóa đơn theo quy định

Lưu ý:

 • Đảm bảo áp dụng đúng đối tượng được giảm thuế
 • Kiểm tra kỹ việc tính toán thuế VAT trên hóa đơn

4.3 Báo cáo và kê khai thuế

Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau khi thực hiện báo cáo và kê khai thuế:

 1. Phân loại doanh thu:
  • Tách riêng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế
  • Đảm bảo kê khai đúng mức thuế suất cho từng nhóm hàng hóa, dịch vụ
 1. Điều chỉnh biểu mẫu kê khai:
  • Cập nhật các biểu mẫu kê khai thuế VAT để phản ánh mức thuế suất mới
  • Đảm bảo tính chính xác của số liệu kê khai
 1. Lưu trữ chứng từ:
  • Lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc giảm thuế
  • Sẵn sàng cung cấp khi cơ quan thuế yêu cầu

5. So sánh với chính sách giảm thuế VAT trước đây

5.1 Điểm tương đồng

Chính sách mới về VAT năm 2024 có nhiều điểm tương đồng với các chính sách trước đây:

 1. Mức giảm thuế:
  • Giữ nguyên mức giảm 2% (từ 10% xuống 8%) như các chính sách trước
  • Áp dụng cho cả phương pháp khấu trừ và phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu
 1. Đối tượng áp dụng:
  • Tiếp tục áp dụng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%
  • Duy trì các nhóm không được giảm thuế như trước đây
 1. Mục tiêu chính sách:
  • Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích tiêu dùng
  • Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

5.2 Điểm khác biệt

Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác biệt đáng chú ý:

 1. Thời gian áp dụng:
  • Chính sách mới áp dụng từ 01/07/2024 đến 31/12/2024
  • Khác với các đợt giảm thuế trước đây thường kéo dài 1 năm
 1. Cơ sở pháp lý:
  • Dựa trên Nghị quyết 142/2024/QH15 và Nghị định 72/2024/NĐ-CP
  • Các văn bản pháp lý mới này thay thế cho các quy định trước đây
 1. Điều chỉnh một số chi tiết:
  • Có thể có những điều chỉnh nhỏ về cách thức áp dụng hoặc hướng dẫn thực hiện
  • Cần theo dõi và cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý thuế để đảm bảo tuân thủ đúng chính sách.

6 .Gia hạn VAT đến hết năm 2024

Gia hạn VAT đến hết năm 2024

Ngày 17/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2024/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT - GTGT) trong năm 2024. Cụ thể, chính sách mới về VAT năm 2024 này như sau:

- Trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng: Số thuế GTGT phát sinh phải nộp của các doanh nghiệp như sau:

 • Hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; Xây dựng; Hoạt động xuất bản; Thoát nước và xử lý nước thải; sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên…
 • Hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế: Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; Hoạt động phát thanh, truyền hình; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng…
 • Hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm…
 • Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ…

- Gia hạn thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế:

 • Từ tháng 5/2024 - tháng 9/2024 (nếu kê khai theo tháng)
 • Từ quý II/2024 - quý III năm 2024 (nếu kê khai theo quý)

- Thời gian gia hạn:

 • Số thuế GTGT của tháng 5/2024, tháng 6/2024, quý II: 05 tháng;
 • Số thuế GTGT của tháng 7/2024: 04 tháng;
 • Số thuế GTGT của tháng 8/2024: 03 tháng;
 • Số thuế GTGT của tháng 9/2024, quý III/2024: 02 tháng;

- Công việc phải làm: Thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý nhưng chưa phải nộp thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai đã kê.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

 • Thời hạn nộp VAT của kỳ tính thuế tháng 5/2024: Chậm nhất 20/11/2024.
 • Thời hạn nộp VAT của kỳ tính thuế tháng 6/2024, tháng 7/2024, tháng 8/2024, tháng 9/2024: Chậm nhất 20/12/2024.
 • Thời hạn nộp VAT của kỳ tính thuế quý II/2024, quý III/2024: Chậm nhất 31/12/2024.

- Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trình tự, thủ tục thực hiện: Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu/thay thế khi phát hiện sai sót cho toàn bộ số thuế phát sinh trong kỳ tính thuế được gia hạn cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng/quý.

Nếu không nộp cùng thời điểm thì thời hạn nộp chậm nhất là 30/9/2024. Khi đó, cơ quan thuế vẫn gia hạn nộp thuế của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Nếu nộp sau ngày 30/9/2024 thì không được gia hạn nộp thuế GTGT.

- Hồ sơ được gửi bằng hình thức: Online, gửi bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Lưu ý: Cơ quan thuế không thông báo cho người nộp thuế việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và không tính tiền chậm nộp với só tiền thuế được gia hạn trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp.

 

Kết luận

Trên đây là một số thông tin về Chính sách mới về VAT năm 2024 và cách thực hiện cho các doanh nghiệp. Chính sách này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn hỗ trợ người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc đa dạng hóa lựa chọn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới là điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, việc thực hiện cũng đặt ra một số thách thức đối với cả doanh nghiệp, cơ quan thuế và người tiêu dùng.

Để thành công trong việc áp dụng chính sách giảm thuế VAT, doanh nghiệp cần cập nhật mẫu hóa đơn, quy trình lập và phát hành hóa đơn, cũng như báo cáo và kê khai thuế đúng quy định.

Việc so sánh với các chính sách trước đây cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về điểm tương đồng và khác biệt của chính sách mới.

Trên đây là bài viết "Chính sách mới về VAT năm 2024 có gì mới?" Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách giảm thuế VAT năm 2024 và thực hiện một cách hiệu quả. Hãy luôn cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan quản lý thuế để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hưởng lợi từ chính sách này.


🔥☎🔥Hãy liên hệ với TASCO qua hotline tư vấn miễn phí của TASCO: 0975480868 hoặc qua ZALO 0705955325 ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá dịch vụ!

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gìĐại lý thuế TASCO tự hào là một tổ chức được sáng lập và dẫn dắt bởi những CEO có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế - Tài chính tại các công ty đa quốc gia cùng với đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, luôn cập nhật kiến thức thường xuyên và làm việc với phương châm "TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM - CHUYÊN NGHIỆP" đảm bảo cung cấp cho quý doanh nhân các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thuế uy tín và chuyên nghiệp nhất. Bên cạnh đó, TASCO luôn đặt lợi ích của quý doanh nhân lên trên hết. Hơn ai hết, TASCO thấu hiểu khách hàng khi mới ra kinh doanh phải đầu tư khá nhiều chi phí. Vì vậy TASCO luôn hỗ trợ khách hàng giảm tối đa chi phí để vận hành doanh nghiệp bền vững.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ đại lý thuế

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ kế toán trọn gói

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ lập báo cáo tài chính

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ hoá đơn điện tử

Những thắc mắc khách hàng thường gặp

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TASCO

Trụ sở: 39 đường N8 Jamona City Đào Trí Q7 Hồ Chí Minh.
Chi nhánh 1: 17 Huỳnh Thúc Kháng, P. Hàm Tiến, Tp Phan Thiết, Bình Thuận.

Hotline: 0975.48.08.68 (Zalo) – 085.486.2446

Email: lienhe@dailythuetasco.com

Website: https://dailythuetasco.com/

Facebook: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

Zalo OA: https://zalo.me/61953192489762962

Google Maps: https://g.page/r/CYHyfLDA7EPJEBA

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CjA36vio0ol/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Cộng đồng Zalo: https://zalo

 

(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng