Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng - TASCO

Quý khách hàng đang có nhu cầu được hoàn thuế giá trị gia tăng, nhưng lại không biết làm thế nào? Điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Với dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng của TASCO sẽ thay quý khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục, hoàn thiện sổ sách kế toán và lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT đến cơ quan thuế và các công việc liên quan khác. 

1. Thuế giá trị gia tăng là gì? Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

     🎗️ Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là người chi trả thuế giá trị gia tăng, nhưng người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước lại là đơn vị sản xuất, kinh doanh.

     🎗️ Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

     🎗️ Thuế giá trị gia tăng là thuế chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

     🎗️ Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc doanh nghiệp nhận lại tiền thuế GTGT từ ngân sách nhà nước khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

     🎗️ Thủ tục hoàn thuế phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải có nắm rõ các quy định về thuế GTGT, nếu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì việc hoàn thuế có thể bị kéo dài và không đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của doanh nghiệp.

2. Đối tượng phải nộp thuế giá trị gia tăng:

         👉 Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

         👉 Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác.

         👉 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

         👉 Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

         👉 Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

         👉 Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

         👉 Cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

3. Điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng:

        ✅ Phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;

        ✅ Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

        ✅ Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

4. Các trường hợp không được hoàn thuế giá trị gia tăng:

4.1. Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo:

    Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật:

            ➢ Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế.

    Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư:

            ➢ Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

            ➢ Chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

            ➢ Chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

            ➢ Chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

    Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động

            ➢ Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

            ➢ Bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

            ➢ Bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

            ➢ Trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.

    Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

            ➢ Việc xác định tài nguyên, khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và thời điểm xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 23 Điều 4 Thông tư này.

4.2. Các trường hợp khác:

            ➢ Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan;

            ➢ Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

5. Quy trình thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng:

6. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm:

6.1. Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

       ✔ Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;

       ✔ Hợp đồng mua bán và gia công hàng hóa;

       ✔ Các hóa đơn, chứng từ bán hàng/xuất khẩu/gia công;

       ✔ Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu;

       ✔ Mẫu 01-2/HT danh sách tờ khai hải quan đã thông quan;

       ✔ Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu (qua ngân hàng). 

6.2. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp ủy thác xuất khẩu và đã thanh lý hợp đồng:

       ✔ Hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

       ✔ Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu;

       ✔ Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

       ✔ Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác và nhận ủy thác;

       ✔ Các hóa đơn, chứng từ bán hàng hoặc xuất khẩu hoặc gia công;

       ✔ Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;

       ✔ Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng.

6.3. Đối với dự án đầu tư:

       ✔ Mẫu 02/GTGT tờ khai thuế GTGT;

       ✔ Bản sao chứng từ góp vốn điều lệ;

       ✔ Quyết định thành lập BQL dự án đầu tư;

       ✔ Mẫu 01-1/HT bảng kê chứng từ, hóa đơn mua vào;

       ✔ Các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến dự án đầu tư;

       ✔ Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;

       ✔ Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hoạt động;

       ✔ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp làm thủ tục xin giấy phép đầu tư);

       ✔ Giấy phép xây dựng và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ có trị tương đương (trường hợp dự án có công trình xây dựng).

7. Tại sao quý doanh nhân nên sử dụng hoàn thuế giá trị gia tăng của TASCO:

      Sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu lỗi sai thuộc về TASCO.

      Cam kết chi phí trọn gói và không phát sinh thêm chi phí.

      Hỗ trợ tư vấn miễn phí trước và sau khi hoàn thành 24/7.

      TASCO cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán được thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do quý doanh nhân cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật).

      TASCO chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán được thực hiện.

      TASCO luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của quý doanh nhân, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.

 Đại lý thuế TASCO tự hào là một tổ chức được sáng lập và dẫn dắt bởi những CEO có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế - Tài chính tại các công ty đa quốc gia cùng với đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, luôn cập nhật kiến thức thường xuyên và làm việc với phương châm "TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM - CHUYÊN NGHIỆP" đảm bảo cung cấp cho quý doanh nhân các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thuế uy tín và chuyên nghiệp nhất. Bên cạnh đó, TASCO luôn đặt lợi ích của quý doanh nhân lên trên hết. Hơn ai hết, TASCO thấu hiểu khách hàng khi mới ra kinh doanh phải đầu tư khá nhiều chi phí. Vì vậy TASCO luôn hỗ trợ khách hàng giảm tối đa chi phí để vận hành doanh nghiệp bền vững.

   👉 Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ của TASCO, quý khách hàng còn nhận được những phần quà lưu niệm sau bao gồm: 01 cây bút và 01 bình giữ nhiệt mang logo của TASCO đầy ý nghĩa.

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                 Dịch vụ đại lý thuế

                 Dịch vụ kế toán trọn gói

                 Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                 Dịch vụ lập báo cáo tài chính

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TASCO

Địa chỉ: 39 Đường N8 KDC Jamona City Quận 7, TPHCM

Hotline: 0975.48.08.68 (Zalo) – 085.486.2446

Email: lienhe@dailythuetasco.com

Website: https://dailythuetasco.com/

Facebook: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

Zalo OA: https://zalo.me/61953192489762962

Google Maps: https://g.page/r/CYHyfLDA7EPJEBA

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CjA36vio0ol/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Cộng đồng Zalo: https://zalo.me/g/fbkqgl233


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng