Phần mềm kế toán Misa phiên bản tiêu chuẩn standard

6.950.000đ 6.255.000đ -10%

SMESTAND

Phần mềm kế toán Misa là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính - kế toán theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC
Quản trị tình hình tài chính kế toán mọi lúc, mọi nơi qua mobile
Kết nối với Tổng cục Thuế, phần mềm hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử, phần mềm bán hàng, chữ ký số eSign tiết kiệm thời gian, chi phí kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, giao dịch ngân hàng.


Còn hàng
1

Phần mềm kế toán Misa là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính - kế toán theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC
Quản trị tình hình tài chính kế toán mọi lúc, mọi nơi qua mobile
Kết nối với Tổng cục Thuế, phần mềm hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử, phần mềm bán hàng, chữ ký số eSign tiết kiệm thời gian, chi phí kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, giao dịch ngân hàng.

Phần mềm kế toán Misa có đầy đủ tính năng giúp quản lý đầy đủ phân hệ kế toán của doanh nghiệp như: quản lý tiền mặt, tính giá thành,...

Phần mềm kế toán Misa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian quản lý dữ liệu kế toán.