Công ty kế toán thuế tasco

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TASCO CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP CÔNG TY. HIỆN NAY DO NHU CẦU MỞ RỘNG, CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TASCO ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:

- KẾ TOÁN TỔNG HỢP: 03

- TẬP SỰ KẾ TOÁN: 03

- NHÂN VIÊN PHÁP LÝ

-  MARKETING: 01.

- NHÂN VIÊN SALE: 01