[Mới] Thông tư 78/2021/TT-BTC - hướng dẫn thực hiện triển khai hóa đơn điện tử

Gần đây ngày 17/09/2021, Tổng Cục Thuế - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện triển khai hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, việc triển khai hóa đơn được chia thành 2 giai đoạn và hạn trễ nhất để áp dụng hình thức chứng từ điện tử là tháng 7/2022. Chi tiết về nội dung này, Đại lý thuế TASCO xin được thông tin đến quý doanh nghiệp và bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Một số nội dung chính của Thông tư số 78/2021/TT-BTC – hướng dẫn thực hiện triển khai hóa đơn điện tử gồm:

✅ Thông báo về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử và chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Đề nghị Cục Thuế tại các tỉnh tập trung rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử để chuẩn bị: triển khai áp dụng hoá đơn điện tử và sẵn sàng chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin.

✅ Yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế về quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có kết quả.

✅ Tổng cục Thuế lập kế hoạch triển khai theo 2 giai đoạn và đã ban hành các Quyết định về việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.

Bộ Tài chính thông báo 2 giai đoạn triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế, do đó Tổng Cục thuế sẽ tập trung triển khai hóa đơn điện tử trong 2 giai đoạn và đẩy mạnh triển khai tại 6 tỉnh trong giai đoạn đầu tiên.

Giai đoạn 1: 6 tỉnh bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022

Để áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã phê duyệt lộ trình triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định.

Quyết định về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử tại TP.Hải Phòng