Gỡ rối sổ sách kế toán

Dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán là dịch vụ dành cho những doanh nghiệp có tình trạng sổ sách kế toán qua nhiều năm hoạt động do tính chất thay đổi nhân sự kế toán dẫn đến nhiều sai sót không kiểm soát được.Bằng việc rà soát, xét lại sổ sách kế toán từng năm của doanh nghiệp. Đội ngũ kế toán nhiều kinh nghiệm của TASCO sẽ giúp các doanh nghiệp gỡ rối sổ sách kế toán, điều chỉnh, bổ sung chứng từ thực tế cho phù hợp với sổ sách kê khai thuế.

Dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán

Dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán là dịch vụ dành cho những doanh nghiệp có tình trạng sổ sách kế toán qua nhiều năm hoạt động do tính chất thay đổi nhân sự kế toán dẫn đến nhiều sai sót không kiểm soát được. Đội ngũ kế toán nhiều kinh nghiệm của TASCO sẽ giúp các doanh nghiệp gỡ rối sổ sách kế toán, điều chỉnh, bổ sung chứng từ thực tế cho phù hợp với sổ sách kê khai thuế.